Sex skolor i Blekinge har den senaste veckan drabbats av inbrott – och polisen misstänker ett samband. ”Det krävs väl ingen raketforskare för att …