– Det är lite att tänka på men det är ingen raketforskning. Ät- och drickbart. Tomma …