”AI är mer som alkemi än som raketforskning”. Utvecklingen av AI kräver enorma mängder kapital. Det ledde till att Open AI lät Microsoft gå in med …