Det i sin tur gör medarbetarna mindre engagerade och mer missnöjda med chefen, vilket ökar personalomsättningen. Känns ju inte som raketforskning …