Det är ingen raketforskning att ekonomin spelar roll. Det är inte heller en tillfällighet att sittande presidenter sparar lite bränsle och att …