En fastighetsreglering som gjordes i samband med att kommunen sålde skolområdet till sitt eget fastighetsbolag. Det behövs ingen raketforskning för …