1 oktober 2021, skrev jag på att jag mottagit uppsägning med 12 månaders betald uppsägningstid HEMMA, då arbetsgivaren ”inte hade lämpliga …