Sådan teknik är inte rymdforskning, denna teknik har funnits sedan gatubelysning sättes upp i vår fina stad? Tänk alla år som Teknik & Fritid har …