Uppskjutning av MASER 14 den 24 juni 2019. Credit: SSC, Dorian Hargarten,. Raketforskning på nya höjder för gymnasiet.