Det är som synes ingen raketforskning utan enkla handfasta åtgärder som krävs. Det som saknas är den politiska viljan att verkligen komma åt ett …