– Med det här projektet har vi försökt att vara nytänkande. Vi kommer att använda oss av något som kallas hybridstomme. Det är ingen raketforskning – …