Varken hjärnkirurger eller raketforskare har exceptionella förmågor. Men, tillägger forskarna, studien har sina begränsningar. Testpersonerna …