Det krävs ju ingen raketforskare för att förstå att det inte är en situation man vill försätta sig i om man kan undvika det.