Vi kan aldrig acceptera att ungas liv slösas bort! Det vi föreslår är inte det vi brukar kalla ”raketforskning”. Vi har goda kunskaper om vad för sorts …