Däremot går de ofta inte in i bolag som inte gjort en lyckad fas 2. De är därför vi inte ser dessa ägare i preklink resp fas 1 bolag. De som gjort sin …