Fotboll är inte raketforskning, men teambuilding är viktigt. Min styrka ligger i att hantera gruppdynamik och skapa effektiva team, säger Kola. Och fortsätter: – Jag kommer att fokusera mycket på spelarnas egna inre motorer. Vad driver dem? Vart vill de med sitt fotbollsspelande? Sedan använda mig av …