Den gravt invalidiserade Cambridge-professorn Stephen Hawking har blivit världsberömd för att uttala sig om alltifrån faran med artificiell intelligens …