Effektmätning är inte raketforskning INGRESS. Visst kan det vara så som artikelförfattarna skriver att utvärderingar är tidskrävande och kostsamma …