… i samarbete närvaro samvaro gemenskap i ett samhälle Detta är inte politik, det är sunt förnuft, jordnära raketforskning i en komplex galax.