Lösningen är ingen raketforskning. Lösningen är konkreta utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser riktade mot den enskilde individen.