Det är inte raketforskning att räkna ut att vinst genereras, om intäkterna är givna, genom att sänka storleken på den största kostnadsposten, …