Ovanstående är kanske inte vad som populärt kallas för ”raketforskning”, banbrytande nya rön. – Men vi behöver veta mer om vad det är som fungerar.