Det är ingen raketforskning. Men hade jag varit rektor hade jag varit mer restriktiv med det. Enligt Pleijel är de nya skolbyggnaderna utformade efter Göteborgs ramprogram och att flera andra skolor byggts enligt samma modell. – Vi har Torslandaskolan och Frejaskolan exempelvis. Vi har inte haft något …