Det här är inte raketforskning. Hur ser du på behovet av specialiserad och mer komplex kunskap, något som också lyfts fram i undersökningen? – Det behövs både generalister och specialister, men framför allt individer med en nyfiken inställning till teknik snarare än någon som är jätteduktig inom ett …